Đơn vị hành chính

  -  

Bình Định có 10 huyện trực thuộc, đó là những huyện sau: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước.
Bạn đang xem: đơn vị hành chính

B\u00ecnh \u0110\u1ecbnh c\u00f3 10 huy\u1ec7n tr\u1ef1c thu\u1ed9c, \u0111\u00f3 l\u00e0 nh\u1eefng huy\u1ec7n sau: An L\u00e3o, Ho\u00e0i \u00c2n, Ho\u00e0i Nh\u01a1n, Ph\u00f9 M\u1ef9, Ph\u00f9 C\u00e1t, V\u0129nh Th\u1ea1nh, T\u00e2y S\u01a1n, V\u00e2n Canh, An Nh\u01a1n, Tuy Ph\u01b0\u1edbc.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"hoamuongbien202","name":"thanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"traitimanhthuocveemtn
*

Bình Định bao gồm 1 thành phố trực thuộc và 10 huyện:

Thành phố Quy Nhơn gồm 16 phường và 5 xãHuyệnAn Lãogồm 1 thị trấn và 9 xãHuyện An Nhơn gồm 2 thị trấn và 13 xãHuyện Hoài Ân gồm 1 thị trấn và 14 xãHuyện Hoài Nhơn gồm2 thị trấn và 17 xãHuyệnPhù Cát gồm 1 thị trấn và 17 xãHuyện Phù Mỹ gồm 2 thị trấn và 17 xãHuyệnTuy Phướcgồm 2 thị trấn và 11 xãHuyệnTâu Sơn1 thị trấn và 14 xãHuyện Vân Canh gồm1 thị trấn và 6 xãHuyệnVĩnh Thạnh gồm 1 thị trấn và 8 xã

Bình Định có 161 xã, phường và thị trấn


B\u00ecnh \u0110\u1ecbnh bao g\u1ed3m 1 th\u00e0nh ph\u1ed1 tr\u1ef1c thu\u1ed9c v\u00e0 10 huy\u1ec7n:\r\nTh\u00e0nh ph\u1ed1 Quy Nh\u01a1n g\u1ed3m 16 ph\u01b0\u1eddng v\u00e0 5 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7nAn L\u00e3og\u1ed3m 1 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 9 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7n An Nh\u01a1n g\u1ed3m 2 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 13 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7n Ho\u00e0i \u00c2n g\u1ed3m 1 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 14 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7n Ho\u00e0i Nh\u01a1n g\u1ed3m2 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 17 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7nPh\u00f9 C\u00e1t g\u1ed3m 1 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 17 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7n Ph\u00f9 M\u1ef9 g\u1ed3m 2 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 17 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7nTuy Ph\u01b0\u1edbcg\u1ed3m 2 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 11 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7nT\u00e2u S\u01a1n1 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 14 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7n V\u00e2n Canh g\u1ed3m1 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 6 x\u00e3\r\nHuy\u1ec7nV\u0129nh Th\u1ea1nh g\u1ed3m 1 th\u1ecb tr\u1ea5n v\u00e0 8 x\u00e3\r\nB\u00ecnh \u0110\u1ecbnh c\u00f3 161 x\u00e3, ph\u01b0\u1eddng v\u00e0 th\u1ecb tr\u1ea5n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"tbbkc6","name":"nguyen dinh tin","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dinhtin196


Xem thêm: Kotaro Oshio Là Ai - Hướng Dẫn: Twilling Kotaro Oshio Guitar

CÂU HỎI LIÊN QUAN


Nước nào có thu nhập cao nhất thế giới?
Các bác cho em cách xác định các hướng đông,tây,nam,bắc ?


Xem thêm: Giải Thích Kèo Tài Xỉu Là Gì? Cá Độ Bóng Đá Tài Xỉu Như Thế Nào

Hỏi về địa lý : Nhìn chung, các loại địa hình dạng thung lũng ( hay lọt thỏm ở giữa nhiều cái khác cao hơn ) thì có hút gió ko ạ ?