Đơn Vị Hành Chính

  -  

Bình Định tất cả 10 thị xã trực nằm trong, chính là rất nhiều thị trấn sau: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nrộng, Tuy Phước.
Bạn đang xem: đơn vị hành chính

Bu00ecnh u0110u1ecbnh cu00f3 10 huyu1ec7n tru1ef1c thuu1ed9c, u0111u00f3 lu00e0 nhu1eefng huyu1ec7n sau: An Lu00e3o, Hou00e0i u00c2n, Hou00e0i Nhu01a1n, Phu00f9 Mu1ef9, Phu00f9 Cu00e1t, Vu0129nh Thu1ea1nh, Tu00e2y Su01a1n, Vu00e2n Canh, An Nhu01a1n, Tuy Phu01b0u1edbc.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"hoamuongbien202","name":"thanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"traitimanhthuocveemtn
*

Tỉnh Bình Định gồm 1 thị trấn trực thuộc với 10 huyện:

Thành phố Quy Nrộng tất cả 16 phường cùng 5 xãHuyệnAn Lãogồm một thị xã với 9 xãHuyện An Nrộng có 2 thị trấn với 13 xãHuyện Hoài Ân bao gồm 1 thị trấn cùng 14 xãHuyện Hoài Nrộng gồmét vuông thị trấn cùng 17 xãHuyệnPhù Cát bao gồm một thị trấn với 17 xãHuyện Phù Mỹ bao gồm 2 thị trấn với 17 xãHuyệnTuy Phướcbao gồm 2 thị trấn cùng 11 xãHuyệnTâu Sơn1 thị xã và 14 xãHuyện Vân Canh gồm1 thị trấn với 6 xãHuyệnVĩnh Thạnh bao gồm 1 thị xã với 8 xã

Bình Định bao gồm 161 thôn, phường cùng thị trấn


Bu00ecnh u0110u1ecbnh bao gu1ed3m 1 thu00e0nh phu1ed1 tru1ef1c thuu1ed9c vu00e0 10 huyu1ec7n: Thu00e0nh phu1ed1 Quy Nhu01a1n gu1ed3m 16 phu01b0u1eddng vu00e0 5 xu00e3 Huyu1ec7nAn Lu00e3ogu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 9 xu00e3 Huyu1ec7n An Nhu01a1n gu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 13 xu00e3 Huyu1ec7n Hou00e0i u00c2n gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 14 xu00e3 Huyu1ec7n Hou00e0i Nhu01a1n gu1ed3m2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7nPhu00f9 Cu00e1t gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7n Phu00f9 Mu1ef9 gu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7nTuy Phu01b0u1edbcgu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 11 xu00e3 Huyu1ec7nTu00e2u Su01a1n1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 14 xu00e3 Huyu1ec7n Vu00e2n Canh gu1ed3m1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 6 xu00e3 Huyu1ec7nVu0129nh Thu1ea1nh gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 8 xu00e3 Bu00ecnh u0110u1ecbnh cu00f3 161 xu00e3, phu01b0u1eddng vu00e0 thu1ecb tru1ea5n ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"tbbkc6","name":"nguyen dinh tin","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dinhtin196


Xem thêm: Kotaro Oshio Là Ai - Hướng Dẫn: Twilling Kotaro Oshio Guitar

CÂU HỎI LIÊN QUAN


Nước làm sao có các khoản thu nhập tối đa thay giới?
Các chưng mang lại em phương pháp xác minh các hướng phía đông,tây,nam giới,bắc ?


Xem thêm: Giải Thích Kèo Tài Xỉu Là Gì? Cá Độ Bóng Đá Tài Xỉu Như Thế Nào

Hỏi về địa lý : Nhìn chung, những loại địa những thiết kế thung lũng ( xuất xắc lọt thỏm trọng điểm nhiều cái không giống cao hơn ) thì gồm hút gió ko ạ ?