TÔI SỐNG ĐƯỢC BAO NHIÊU NGÀY

  -  

Jump to subpage...

Bạn đang xem: Tôi sống được bao nhiêu ngày

News-Virtual Local Assistance Center+Centro de Asistencia Local Virtual+Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến Địa Phương+網絡地方援助中心+Press Room+

TRANG THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của San Jose là Điểm Đến cho Mọi Nhu Cầu cần Hỗ Trợ và Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về COVID-19: Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của Thành Phố cung cấp mọi dạng thông tin, từ thử nghiệm Corona virút, trợ giúp tài chính, phân phát thực phẩm cho đến huấn nghệ và nhiều trợ giúp khác. Trang mạng của VLAC này cũng có phiên bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, và tiếng Hoa.

COVID-19 (CORONAVIRUS) CẬP NHẬT

BÁO CÁO NHANH #192 – Hoạt Động Ứng Phó và Khôi Phục liên quan đến COVID19

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO:ngày 22 tháng Mười Hai, 2021, 11 giờ sáng

Cập Nhật về Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San JoséHội Đồng Thành Phố San José: Hội Đồng Thành Phố San José đang nghỉ lễ. Cuộc họp hội đồng đầu tiên sẽ trở lại vào Thứ Ba, ngày 11 tháng Một, 2022.

Tòa Thị Chính Thành Phố San José, Các Văn Phòng Thành Phố Sẽ Đóng Cửa Từ Ngày 23 Tháng Mười Hai - Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021: Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của Thành Phố vẫn tiếp tục làm việc trong khi hầu hết các dịch vụ của Thành Phố sẽ đóng cửa để tuân thủ với kỳ nghỉ phép không lương, từ Thứ Năm, ngày 23 tháng Mười Hai đến Thứ Sáu, ngày 31 tháng tháng Mười Hai, 2021. Các dịch vụ tiện ích và an toàn công cộng sẽ vẫn hoạt động trong kỳ nghỉ lễ. Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng (San José 311): Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng của Thành Phố sẽ đóng cửa vào ngày 23, 24,30 và 31 tháng Mười Hai. Hệ thống trả lời điện thoại tự động sẽ cung cấp thông tin và trợ giúp người gọi. Các yêu cầu không khẩn cấp cần được gọi lại sẽ được chuyển đến cơ quan thích hợp và được xử lý trong giờ làm việc khi dịch vụ mở cửa.

Xem thêm: Mũ Nón Kết Sơn Giá Bao Nhiêu, Nón Sơn Lưỡi Trai Giá Tốt Tháng 10, 2021 Mũ

Phân Phát Thực Phẩm Tại San José Trong Các Kỳ Nghỉ Lễ Mùa Đông: Nhiều địa điểm phân phát thực phẩm sẽ đóng cửa vào một số kỳ nghỉ lễ từ ngày 20 tháng Mười Hai đến ngày 2 tháng Giêng, 2022 nên chúng tôi kêu gọi cư dân chuẩn bị trước cho các ngày 23, 24,30 và 31tháng Mười Hai.Vui lòng lưu ý những thay đổi sau đây về phân phát thực phẩm và bữa ăn: Các địa điểm của Chương Trình Dinh Dưỡng cho Người Cao Niên (Senior Nutrition Program, SNP) sẽ đóng cửa vào ngày 23-25, 30-31 tháng Mười Hai và ngày 1 tháng Giêng, 2022. Hộp đồ ăn không cần giữ đông lạnh được SNP của quý vị phục vụ vào ngày 22 và 29 tháng Mười Hai, trước kỳ nghỉ Giáng Sinh và New Year. Xin vui lòng hỏi trước chương trình SNP của quý vị để biết cụ thể thông tin. Gọi 2-1-1, dịch vụ đa ngôn ngữ hoạt động 24 giờ Gởi text mã bưu điện của quý vị tới 89821 Gọi 800-984-3663, đường dây khẩn miễn cước của Second Harvest of Silicon Valley hoặc Gởi text GETFOOD tới 408-455-5181 để yêu cầu Second Harvest trợ giúp

Lịch Nghỉ Lễ của Trung Tâm Trợ Giúp Ngăn Ngừa Trục Xuất: Trung tâm trợ giúp ngăn ngừa trục xuất của Thành Phố sẽ vận hành dịch vụ tư vấn qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 27 đến 29 tháng Mười Hai qua số 408-975-4444. Các cơ sở tại Văn Phòng Học Khu Franklin-McKinley và Tòa Thị Chính sẽ đóng cửa từ ngày 23 tháng Mười Hai đến ngày 2 tháng Giêng, 2022. Lịch làm việc bình thường sẽ trở lại từ ngày 3 tháng Giêng, 2022. Nhân Viên Phụ Trách Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà tại TòaÁn Cấp Cao: Nhân viên phụ trách trợ cấp tiền thuê nhà sẽ làm việc bên trong tòa án cấp cao trong dịp nghỉ lễ này để giúp người thuê nhà nộp đơn xin trợ cấp thuê nhà khẩn cấp. Nhân viên sẽ có mặt tại tòa án từ 9:30 đến 11 giờ sáng các ngày Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 22-23 và 29-30 tháng Mười Hai. Tòa án có địa chỉ tại 191 N. First Street, San José.

Cập nhật từ Tiểu Bang California

Vắc-xin COVID-19, Xét Nghiệm, Truy Vết và Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Không Cần Lấy Hẹn Để Chích Ngừa COVID-19: Các địa điểm phòng mạch chích vắc-xin được liệt kê dưới đây không yêu cầu lấy hẹn trước, tuy nhiên,năng lực phục vụ và thời gian chờ tại mỗi phòng mạch lại khác nhau. Vắc-xin sẽ được chích miễn phí, không cần có bảo hiểm và chứng minh tình trạng nhập cư. Bất kỳ người nào từ năm tuổi trở lên đều hội đủ điều kiện. Sẽ có nhân viên tại chỗ để hỗ trợ các nhu cầu ngôn ngữ và khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân muốn chích ngừa đến trước ít nhất một giờ trước giờ đóng cửa. Ngày và địa điểm phòng mạch bổ sung thường xuyên được cập nhật, vui lòng kiểm tra trang mạng www.sccfreevax.org để biết thông tin mới nhất. Để biết các địa điểm của Quận Hạt Santa Clara bên ngoài San José, vui lòng truy cập trang mạng về chích ngừa của Quận Hạt. Mũi vắc-xin tăng cường hiện được khuyến cáo cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên và có sẵn dành cho những người đã chích vắc-xin Pfizer hoặc Moderna mũi hai ít nhất sáu tháng trước hoặc dành cho người đã chích vắc-xin Johnson & Johnson ít nhất hai tháng trước. Bất kỳ người nào từ 16 tuổi trở lên giờ đây đều có thể tiêm mũi Pfizer tăng cường; Bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên đều có thể tiêm mũi Moderna tăng cường. Những địa điểm được đánh dấu ** sẽ không có sẵn vắc-xin cho trẻ từ 5-11 tuổi. Sun Pharmacy 2559 S. King Rd., San José 95122 Thứ Tư-Thứ Năm, ngày 22-23 tháng Mười Hai, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thứ Bảy, ngày 25 tháng Mười Hai, 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Advance San José Pharmacy** 2331 Montpelier Dr., Suite A-10, San José 95116 Thứ Tư-Thứ Năm, ngày 22-23 tháng Mười Hai, 9 giờ sáng đến 5:30 chiều. Emma Prusch Farm Park, Multicultural Arts Center 647 S. King Rd., San José 96116 Thứ Tư-Thứ Năm, ngày 22-23 tháng Mười Hai, 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Chỉ phục vụ số lượng người đi bộ vô có hạn. Bay Area Community Health 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thứ Tư, ngày 22 tháng Mười Hai, 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Thư Viện Evergreen 2635 Aborn Rd, San José 95121 Thứ Tư, ngày 22 tháng Mười Hai, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chỉ phục vụ số lượng người đi bộ vô có hạn. Vietnamese American Service Center (VASC) 614 Tully Rd, San José 95111 Thứ Năm, ngày 23 tháng Mười Hai, 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Chỉ phục vụ số lượng người đi bộ vô có hạn. Billy DeFrank Community Center 938 The Alameda, San José 95126 Thứ Năm, ngày 23 tháng Mười Hai, 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Chỉ phục vụ số lượng người đi bộ vô có hạn. Evergreen Community Center 4860 San Felipe Rd., San José 95135 Thứ Ba, ngày 28 tháng Mười Hai, 1 giờ trưa đến 7 giờ tối. Seven Trees Community Center 3590 Cas Dr., San José 95111 Thứ Ba, ngày 28 tháng Mười Hai, 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Chi Nhánh Thư Viện Tully 880 Tully Rd., San José 95111 Thứ Tư, ngày 29 tháng Mười Hai, 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Berryessa Community Center 3050 Berryessa Rd. San José 95132 Thứ Tư, ngày 29 tháng Mười Hai, 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Southside Community Center 5585 Cottle Rd., San José 95123 Thứ Tư, ngày 29 tháng Mười Hai, 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Children"s Discovery Museum 180 Woz Way, San José 95110 Chủ Nhật, ngày 2 tháng Một, 9:30 sáng đến 4:30 chiều. Đã Có Sẵn Lịch Hẹn Xét Nghiệm cho Tuần Này: Chúng tôi tiếp tục cung cấp việc xét nghiệm theo lịch hẹn tại các địa điểm trên toàn Quận Hạt Santa Clara. Để biết các địa điểm bên ngoài San José, vui lòng truy cập trang mạng về xét nghiệm COVID-19 của Quận Hạt. Người đi bộ vô vẫn tiếp tục được chấp nhận tại các địa điểm xét nghiệm đi bộ tới và không cần lấy hẹn trước tại San José.

Xem thêm: Thai 7 Tuần Là Bao Nhiêu Tháng ? Thai 7 Tuần Là Bao Nhiêu Tháng

Vui lòng truy cập trang mạng www.sccfreetest.org để lấy hẹn và tìm kiếm thông tin mới nhất. Tất cả các địa điểm này đều xét nghiệm miễn phí. Santa Clara County Fairgrounds-Bãi Đậu Xe A 344 Tully Rd., San José 95111 (Đối diện Cổng B) Thứ Năm - Thứ Hai hàng tuần, 8:30 sáng đến 3:45 chiều. Thứ Ba - Thứ Tư hàng tuần, 11:30 sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu, ngày 24 tháng Mười Hai, 8:30 sáng đến 1:30 trưa. Chủ Nhật, ngày 26 tháng Mười Hai, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thứ Sáu, ngày 31 tháng Mười Hai, 8:30 sáng đến 1:30 trưa. Chủ Nhật, ngày 2 tháng Một, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. *Đóng cửa vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng Mười Hai và Thứ Bảy, ngày 1 tháng Giêng. Valley Water (OptumServe/CDPH Bus) 5750 Almaden Expy., San José 95118 Thứ Tư hàng tuần, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Costco Business Center (OptumServe/CDPH Bus) 2376 S. Evergreen Loop, San José 95122 Thứ Ba hàng tuần, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Santa Clara Valley Transportation Authority 3331 North First St., San José 95134 Thứ Tư, ngày 22 tháng Mười Hai, 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Grand Century Mall (OptumServe/CDPH Bus) 1111 Story Rd., San José 95122 Thứ Năm, ngày 23 tháng Mười Hai, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Santa Clara County Office of Education (OptumServe) 1290 Ridder Park Dr., San José 95131 Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần, 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. *Đóng cửa vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng Mười Hai và Thứ Sáu, ngày 31 tháng Mười Hai. Santa Clara Valley Transportation Authority (OptumServe) 3990 Zanker Rd., San José 95134 Thứ Tư, ngày 29 tháng Mười Hai, 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các Địa Điểm Xét Nghiệm Đi Bộ Tới Và Không Cần Lấy Hẹn Trước: Không cần lấy hẹn Bay Area Community Health – Monterey Clinic 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thứ Tư hàng tuần, 8 giờ đến 10 giờ sáng. Thứ Bảy hàng tuần, 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Các địa điểm xét nghiệm của quận hạt cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí bất kể tình trạng nhập cư và không cần chỉ định của bác sĩ. Đối với những người không có các triệu chứng COVID-19, Quận Hạt hiện đã cung cấp các địa điểm xét nghiệm trong nhà và địa điểm xét nghiệm lái xe đến. Những người có triệu chứng sẽ được hướng dẫn đến các địa điểm xét nghiệm lái xe đến để giảm khả năng lây nhiễm cho người khác.Theo điều lệnh của Quận Hạt, tất cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho những người có triệu chứng, những người đã tiếp xúc với một trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận, và tất cả nhân viên thiết yếu. Để biết thêm thông tin về các quyền xét nghiệm, vui lòng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.Tất cả các địa điểm xét nghiệm được đánh dấu trên bản đồ trên trang mạng của Quận Hạt tại www.sccfreetest.org. Trang mạng này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Phi. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thông tin bằng cách gọi đến số 2-1-1.