Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn thành chính nó

  -  

Sử dụng tính chất: Phxay tịnh tiến vươn lên là theo vectơ (overrightarrow v ) biến hóa đường tròn bao gồm chổ chính giữa (I) thành mặt đường tròn gồm trung ương (I') với (overrightarrow II' = overrightarrow v ).
Bạn đang xem: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn thành chính nó

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ $Oxy$ , cho $T$ là một phxay tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u $ đổi mới điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ cùng với biểu thức tọa độ là: $x = x" + 3;,,y = y" - 5$. Tọa độ của vectơ tịnh tiến $overrightarrow u $ là:


Cho hai đường trực tiếp cắt nhau $d$ cùng $d"$. Có từng nào phnghiền tịnh tiến thay đổi mặt đường thẳng $d$ thành mặt đường trực tiếp $d"$?


Cho hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy $a$ với $b$, một đường trực tiếp $c$ ko tuy nhiên tuy vậy cùng với chúng. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hóa đường thẳng $a$ thành đường trực tiếp $b$ và trở thành mặt đường trực tiếp $c$ thành chủ yếu nó?


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho thứ thị của hàm số (y = sin x). Có bao nhiêu phnghiền tịnh tiến biến thiết bị thị kia thành chủ yếu nó
Xem thêm: Các Máy Thay Pin Iphone 6 Plus Thegioididong Giá Bao Nhiêu, Thay Pin Iphone 6 Plus Pisen

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ , ví như phnghiền tịnh tiến đổi thay điểm (Aleft( 3;2 ight)) thành điểm (A"left( 2;5 ight)) thì nó biến hóa điểm (Bleft( 2;5 ight)) thành:


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$, giả dụ phép tịnh tiến biến chuyển điểm (Aleft( 2; - 1 ight)) thành điểm (A"left( 3;0 ight)) thì nó thay đổi đường trực tiếp như thế nào dưới đây thành bao gồm nó?


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai đường trực tiếp song song $a$ và $a"$ thứu tự gồm phương thơm trình (2x - 3y - 1 = 0) với (2x - 3y + 5 = 0). Phnghiền tịnh tiến theo vectơ làm sao tiếp sau đây không thay đổi con đường thẳng $a$ thành đường trực tiếp $a"$ ?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song $a$ và $a"$ thứu tự bao gồm pmùi hương trình (3x - 4y + 5 = 0) cùng (3x - 4y = 0). Phnghiền tịnh tiến theo (overrightarrow u ) trở nên đường trực tiếp $a$ thành con đường trực tiếp $a"$. Lúc kia độ nhiều năm bé nhỏ tuyệt nhất của vectơ (overrightarrow u ) bởi bao nhiêu?


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại parabol có đồ dùng thị (y = x^2). Phxay tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 2; - 3 ight)) đổi mới parabol đó thành đồ thị của hàm số:
Xem thêm: Phân Biệt Gà Đen Indonesia Giá Bao Nhiêu ? Giống Gà Mặt Quỷ Đắt Nhất Thế Giới

Trong hệ tọa độ $Oxy$, có thể chấp nhận được phát triển thành hình $f$ biến đổi từng điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ thế nào cho $x" = x + 2y;,,y" = - 2x + y + 1$. Hotline $G$ là trọng tâm của $Delta ABC$ với $Aleft( 1;2 ight),,,Bleft( - 2;3 ight),,,Cleft( 4;1 ight)$.

Phép đổi thay hình $f$ biến hóa điểm $G$ thành điểm $G"$ gồm tọa độ là:


Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , đến nhị parabol: $left( P. ight):y = x^2$ cùng $left( Q ight):y = x^2 + 2x + 2$. Để minh chứng có một phxay tịnh tiến $T$ đổi mới $left( Q ight)$ thành $left( Phường ight)$ , một học sinh lập luận qua bố bước như sau:

- Bước 1: Điện thoại tư vấn vectơ tịnh tiến là $overrightarrow u = left( a;b ight)$, vận dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến:

$left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + bendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = x" - a\y = y" - bendarray ight.$

- Cách 2: Thế vào pmùi hương trình của $left( Q ight)$ ta được:

$y" - b = left( x" - a ight)^2 + 2left( x" - a ight) + 2 Leftrightarrow y" = x"^2 + 2left( 1 - a ight)x" + a^2 - 2a + b + 2$

Suy ra ảnh của $left( Q ight)$ qua phép tịnh tiến $T$ là parabol $left( R ight):y = x^2 + 2left( 1 - a ight)x + a^2 - 2a + b + 2$

- Cách 3: Buộc $left( R ight)$ trùng với $left( Phường. ight)$ ta được hệ: $left{ eginarrayl2left( 1 - a ight) = 0\a^2 - 2a + b + 2 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = - 1endarray ight.$

Vậy có duy nhất một phxay tịnh tiến đổi thay $left( Q ight)$ thành $left( Phường ight)$ , sẽ là phép tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u = left( 1; - 1 ight)$