CÓ BAO NHIÊU LOẠI KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

  -  
A Kân hận lập phươngB Khối hận chén diện đềuC Khối mười hai phương diện đềuD Khối hận hai mươi phương diện đều

Câu hỏi 2 :

Trong toàn bộ các hình đa diện đầy đủ, hình như thế nào gồm số phương diện nhiều độc nhất.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều

A Hình nhị thập diện đềuB Hình thập nhị diện đềuC Hình chén diện đềuD Hình lập phương

Lời giải đưa ra tiết:

Hình nhị thập diện đều có trăng tròn mặt.

Hình thập nhị diện đều phải sở hữu 12 mặt.

Hình chén bát diện đều sở hữu 8 khía cạnh.

Hình lập pmùi hương tất cả 6 phương diện.

Chọn A.


Câu hỏi 3 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A
*
B
*
C
*
D
*

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Lời giải chi tiết:

*


Câu hỏi 5 :

Mệnh đề như thế nào sau đây là mệnh đề đúng?

A
*
B
*
C
*
D
*

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi 8 :

Kân hận nhiều diện phần đông nào dưới đây gồm cắc mặt không phải là tam giác gần như.

A Nhị thập diện đềuB Bát diện đềuC Thập nhị diện đềuD Tứ đọng diện đều

Câu hỏi 11 :

Call n là số khía cạnh phẳng đối xứng của hình bát diện các. Tìm n.

A n = 7B n = 5C n = 3D n = 9

Câu hỏi 14 :

Trong không gian, cho hình (H) tất cả khía cạnh cầu S(I; R) cùng mặt đường trực tiếp trải qua trọng điểm I của khía cạnh cầu (S). Số khía cạnh phẳng đối xứng của hình (H) là:

A 2B 1C Vô sốD 3

Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp:

Hình lập phương thơm là hình có (6) mặt hầu hết là các hình vuông vắn.

Cách giải:

Hình lập pmùi hương có (6) khía cạnh, (8) đỉnh cùng (12) cạnh cần tổng thể cạnh, phương diện đỉnh là:

(6+8+12=26).

Chọn A.


Câu hỏi 16 :

Cho khối nhiều diện có từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng tía cạnh. lúc kia số đỉnh của kăn năn nhiều diện là:

A Số tự nhiên lớn hơn 3.B Số lẻ.C Số tự nhiên chia không còn mang lại 3.D Số chẵn.

Phương pháp giải:

Đối cùng với từng kân hận nhiều diện ta kí hiệu Đ là số đỉnh, C là số cạnh, M là số khía cạnh với đa diện đa số đó trực thuộc một số loại (left n;p ight\)khối hận nhiều diện lồi tất cả các phương diện là n giác gần như và từng đỉnh là đỉnh tầm thường của p cạnh) thì pĐ=2C=nM.


Lời giải chi tiết:

Hotline kân hận đa diện thuộc các loại n ; p (kân hận nhiều diện lồi có những khía cạnh là n giác đầy đủ cùng từng đỉnh là đỉnh chung của p cạnh)

Theo đề bài ta có: p = 3.

Khi đó vận dụng công thức pĐ = 2C = nM. Trong đó Đ, C, M thứu tự là số đỉnh, số canh cùng số khía cạnh của khối đa diện.

(Rightarrow ) 3Đ = 2C(Rightarrow ) Đ = (frac2C3). Do đó Đ là số chẵn.

Chọn D.


Lời giải bỏ ra tiết:

Phương thơm pháp:

Dựa vào hình tứ diện hồ hết cùng quan niệm mặt phẳng đối xứng của khối hận nhiều diện.

Cách giải

*

Mặt phẳng chế tạo vị nhị đỉnh bất kì cùng trung điểm của cạnh đối là mặt phẳng đối xứng của tứ đọng diện phần đông.

Tđọng diện đều phải sở hữu 4 đỉnh. Vậy có (C_4^2 = 6) phương diện phẳng đối xứng.

Chọn D.


A (left 5;3 ight.)B (left 4;3 ight.)C (left 3;4 ight.)D (left 3;5 ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương thơm pháp:

Kân hận đa diện những cơ mà từng mặt là nhiều giác n cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của p cạnh được gọi là khối đa diện hầu hết nhiều loại n; p.

Cách giải

Kăn năn chén diện đông đảo là kân hận nhiều diện phần đa thuộc một số loại 3; 4.

Chọn C.


Lời giải đưa ra tiết:

Lời giải chi tiết.

*

Số khía cạnh phẳng đối xứng của tđọng diện đông đảo là 6 theo như hình vẽ mặt.

Cụ thể mặt phẳng đối xứng đi sang 1 cạnh và trung điểm của cạnh đối của cạnh này.

Chọn giải đáp D.


Câu hỏi 20 :

Trung điểm của toàn bộ các cạnh của hình tứ đọng diện phần nhiều là những đỉnh của khối đa diện nào?

A Hình hộp chữ nhật.B Hình chén bát diện gần như.C Hình lập phương thơm.D Hình tđọng diện phần đông.

Pmùi hương pháp giải:

Vẽ hình với quan cạnh bên, tính số cạnh cùng các đặc thù của những hình để vứt bỏ lời giải.


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Giả sử (ABCD)là tđọng diện đều. Gọi (M,,N,,P,,Q,,S,,T) lần lượt là trung điểm của (AD,,AB,,BC,,CD,,AC,,BD.) khi đó các trung điểm những cạnh của tứ diện phần đông tạo ra thành quyết (SMNPQT.) Do kia (SMNPQT) thiết yếu là tứ đọng diện mọi được. Ta một số loại lời giải D.

Do (S,,M) là trung điểm của (AC,,AD) cần (SM// = dfrac12CD.)

Tương từ ta bao gồm (SQ// = dfrac12AD,,,MQ// = dfrac12AC.) Do (Delta ACD) là tam giác số đông nên (AC = CD = DA.) Kéo theo (SM = SQ = MQ.)

Chứng minch giống như ta nhận thấy các cạnh của (SMNPQT)bao gồm độ nhiều năm hệt nhau.

Mặt khác tự (SM = SQ = MQ)suy ra (Delta SMQ) là tam giác mọi, cho nên vì thế (widehat QSM = 60^0.) Do kia (SMNPQT)tất yêu là hình hộp chữ nhật tuyệt hình lập phương thơm được. do vậy giải đáp (A,,C) phần đa bị loại bỏ.

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trong những xác minh sau xác định nào sai?

A Hình chóp phần lớn là hình chóp bao gồm đáy là nhiều giác đa số, các sát bên bởi nhauB Hình chóp tam giác hồ hết là tứ diện đềuC Hình chóp đầy đủ là hình chóp có lòng là nhiều giác số đông, chân mặt đường cao hạ tự đỉnh xuống lòng trùng cùng với trọng điểm con đường tròn ngoại tiếp nhiều giác đáyD Tứ đọng diện phần đa là hình chóp đều

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng các lý thuyết về hình chóp đều


Lời giải bỏ ra tiết:

Tứ diện đa số là hình chóp tam giác đầy đủ, chiều ngược chở lại không chắc chắn đúng.

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Số đỉnh của khối chén bát diện những là

A (6)B (7)C (8)D (9)

Đáp án: A


Phương thơm pháp giải:

Dựa vào định hướng về khối hận nhiều diện.


Lời giải bỏ ra tiết:

Khối hận bát diện đều sở hữu tất cả (6) đỉnh.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

call a, b, c theo lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của một tđọng diện hầu hết. Tính quý giá của (S=a+2b+3c)

A S = 26 B S = 28 C S = 30 D S = 24.

Đáp án: B


Phương thơm pháp giải:

Vẽ hình đếm số đỉnh, số cạnh, số mặt của 1 tđọng diện rất nhiều với cố kỉnh vào tính S.


Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta gồm tđọng diện phần nhiều có:

Số đỉnh: a = 4

Số cạnh: b = 6

Số mặt: c = 4

Vậy S = a + 2b + 3c = 4 + 12 + 12 =28

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

A Khối tứ đọng diện là kăn năn nhiều diện lồi B Lắp ghép hai khối hận vỏ hộp sẽ tiến hành một kăn năn đa diện lồi.C Khối hận lập phương là khối hận nhiều diện lồi D Khối hận lăng trụ tam giác là kăn năn nhiều diện lồi

Đáp án: B


Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Xét tính đúng không nên cùng loại trừ từng giải đáp phụ thuộc quan niệm kân hận đa diện lồi:

Khối nhiều diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu như đoạn trực tiếp nối nhì điểm bất cứ của (H) luôn luôn trực thuộc (H).

Cách giải:

Đáp án A: Kăn năn tđọng diện là kân hận nhiều diện lồi (đúng)

Đáp án C: Kăn năn lập phương thơm là kăn năn đa diện lồi (đúng)

Đáp án D: Khối lăng trụ tam giác là kân hận nhiều diện lồi (đúng)

Đáp án B: Lắp ghnghiền hai khối hận vỏ hộp sẽ được 1 kăn năn đa diện lồi (sai)

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Trong các các loại kăn năn đa diện hồ hết sau, search khối hận đa diện tất cả số cạnh gấp đôi số đỉnh.

A Khối nhị mươi phương diện phần đa.B Khối lập pmùi hương. C Khối mười hai mặt số đông. D Khối hận chén diện hồ hết.

Đáp án: D


Pmùi hương pháp giải:

Sử dụng định hướng về kăn năn đa diện phần đông.


Lời giải đưa ra tiết:

+) Kăn năn mười hai khía cạnh đều phải sở hữu đôi mươi đỉnh với 30 cạnh.

+) Kăn năn nhị mươi mặt đều có 12 đỉnh và 30 cạnh.

+) Kăn năn lập phương thơm tất cả 8 đỉnh và 12 cạnh.

+) Kân hận bát diện đều sở hữu 6 đỉnh cùng 12 cạnh.

Chọn D.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong những khẳng định sau, xác minh làm sao sai?

A Hình chóp đều phải có những lân cận chế tác cùng với khía cạnh phẳng đáy các góc đều nhau.B Hình chóp đều phải có tất cả những cạnh cân nhau.C Một hình chóp tất cả lòng là một nhiều giác rất nhiều và bao gồm chân con đường cao trùng với trọng điểm của đa giác đáy thì sẽ là hình chóp đều.D Hình chóp đều phải sở hữu các mặt mặt là những tam giác cân bằng nhau.

Đáp án: B


Phương thơm pháp giải:

Hình chóp hồ hết là hình chóp thỏa mãn nhu cầu 2 ĐK sau:

+) Đáy là đa giác đa số ( tam giác gần như, hình vuông)

+) Chân đường cao của hình chóp trùng cùng với trọng điểm của đáy.

Từ đây ta suy ra hình chóp đều phải sở hữu các ở bên cạnh bằng nhau.

Có những thuật ngữ sau:

+) Hình chóp tam giác phần đa là hình chóp đều có lòng là tam giác

+) Hình chóp tứ đọng giác phần đông là hình chóp đều có lòng là tứ giác.


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B sai: Hình chóp đều có những cạnh bên đều bằng nhau với những cạnh đáy đều bằng nhau, bên cạnh cùng cạnh đáy hoàn toàn có thể không giống nhau

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Khối hận nhiều diện tất cả (12) mặt đều sở hữu số đỉnh, số cạnh, số phương diện lần lượt là.

A (30,,,đôi mươi,,,12).B (20,,,12,,,30).C (12,,,30,,,20).D (trăng tròn,,,30,,,12).

Đáp án: D


Pmùi hương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về kân hận nhiều diện đều.

Xem thêm: Đóng Tủ Bếp Hết Bao Nhiêu Tiền ? Làm Tủ Bếp Hết Bao Nhiêu Tiền

*


Lời giải chi tiết:

ChọnD.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tâm các phương diện hình lập pmùi hương chế tạo thành những đỉnh của kăn năn đa diện nào sau đây?

A Kân hận chóp lục giác đầy đủ B Khối chén diện đềuC Khối lăng trụ tam giác hồ hết D Kăn năn tđọng diện phần nhiều.

Đáp án: B


Phương thơm pháp giải:

Vẽ hình


Lời giải chi tiết:

*

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Tổng số đỉnh, số cạnh cùng số phương diện của hình lập phương thơm là:

A 16B 26C 8D 24

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Dựa vào kim chỉ nan kân hận đa diện.


Lời giải đưa ra tiết:

Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh cùng 6 phương diện.

(Rightarrow ) Tổng số đỉnh, số cạnh cùng số mặt của hình lập phương thơm là: (8+12+6=26.)

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Khối hận mười hai mặt đều phải sở hữu bao nhiêu cạnh?

*

A 30 cạnh. B 12 cạnh.C 16 cạnh. D đôi mươi cạnh.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng kỹ năng và kiến thức của những khối nhiều diện.


Lời giải bỏ ra tiết:

Khối hận 12 khía cạnh đều phải sở hữu 30 cạnh.

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Trong toàn bộ các mô hình nhiều diện sau, hình như thế nào tất cả số phương diện nhiều nhất?

A

Loại (left 3;5 ight\)

B

Loại (left 5;3 ight\)

C

Loại (left 4;3 ight\)

D Loại (left 3;4 ight\)

Đáp án: A


Pmùi hương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Hình chén diện đều có toàn bộ bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng?

A 5B 6C 9D 8

Đáp án: C


Pmùi hương pháp giải:

Vẽ hình, xác định khía cạnh phẳng đối xứng của hình bát diện đều


Lời giải chi tiết:

Hình chén bát diện đều phải sở hữu tất cả 9 khía cạnh phẳng đối xứng.

Chọn C.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Một tín đồ thợ thủ công làm mô hình đèn lồng hình chén diện những, mỗi cạnh của bát diện kia được làm trường đoản cú các que tre vót nhọn tất cả độ lâu năm 8cm. Hỏi tín đồ kia cần từng nào mét que tre đề làm cho 100 dòng đèn. (Giả sử mối nối giữa các que tre vót nhọn tất cả độ nhiều năm ko đáng kể) ?

A 192 m. B 960 m.C 96 m.D 128 m.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Hình chén bát diện đều sở hữu 12 cạnh cân nhau.


Lời giải bỏ ra tiết:

Số mét tre để làm 100 loại đèn : (8 imes 12 imes 100 = 9600,,(cm) = 96,(m))

Chọn: C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Mệnh đề như thế nào sau đây sai?

A Hai khối vỏ hộp chữ nhật tất cả diện tích S toàn phần cân nhau thì rất có thể tích đều bằng nhau.

B Hai khối hận lăng trụ có diện tích lòng và chiều cao khớp ứng đều nhau thì hoàn toàn có thể tích bằng nhau.

C Hai kân hận lập phương thơm gồm diện tích S toàn phần cân nhau thì có thể tích bằng nhau.

D Hai kăn năn chóp gồm diện tích lòng và chiều cao tương ứng đều nhau thì rất có thể tích bằng nhau.

Đáp án: A


Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Tổng độ lâu năm l của toàn bộ các cạnh của một lập phương cạnh a.

A (l=12a). B (l=6). C (l=6a). D (l=12).

Đáp án: A


Phương thơm pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Hình lập phương tất cả 12 cạnh cân nhau ( và bằnga), buộc phải tổng độ lâu năm các cạnh của hình vuông là : (l=12a).

Chọn: A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Hình tđọng diện đều có bao nhiêu trọng tâm đối xứng?

A 1B 4C 2 chiều 0

Đáp án: A


Pmùi hương pháp giải:

Tâm đối xứng I của một chóp là 1 trong điểm mà lại với mọi điểm A bất kỳ nằm trên chóp kia ta phần đông tìm được một điểm B đối xứng cùng với A qua I với B cũng nằm tại chóp đó


Lời giải đưa ra tiết:

Tđọng diện mọi có 1 vai trung phong đối xứng là trung tâm của tđọng diện.

Chọn giải đáp A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Khối mười nhì phương diện phần đa là khối hận đa diện đầy đủ loại

*

A (left 3;4 ight\).B (left 4;3 ight\).

C (left 5;3 ight\).D (left 3;5 ight\)

Đáp án: C


Phương thơm pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Khối mười nhì mặt hầu hết là khối đa diện đầy đủ loại (left 5;3 ight\).

Chọn: C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Kăn năn nhiều diện đầy đủ loại (left 5;3 ight\) có bao nhiêu mặt?

A 12 mặt B 6 phương diện C 10 mặtD 8 mặt

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm (pD = 2C = nM) trong đó (left n;p ight\) là một số loại kân hận đa diện các, (D,C,M) theo lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh của kăn năn đa diện.


Lời giải bỏ ra tiết:

Khối hận nhiều diện đa số các loại (left 5;3 ight Rightarrow n = 5;,,p = 3)

( Rightarrow 3D = 2C = 5M Rightarrow M) phân chia hết đến 6

khi (M = 6) thì kăn năn nhiều diện hầu như là kăn năn lập pmùi hương thuộc một số loại (left 4;3 ight\) (ktm).

Vậy (M = 12).

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Có bao nhiêu loại kân hận đa năng lượng điện phần đông nhưng mỗi khía cạnh của chính nó là một tam giác đều?

A 3B 1C 5D 2

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dựa vào 5 kân hận đa diện những đã có được học.


Lời giải chi tiết:

Các khối nhiều diện đêu gồm những khía cạnh là tam giác phần nhiều là:

+) Khối hận tứ diện các 3;3

+) Khối hận chén bát diện đông đảo 3;4

+) Khối hận trăng tròn phương diện mọi 3;5

Chọn lời giải A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

Kăn năn nhiều diện hầu như nhiều loại (left 3;4 ight\) tất cả số đỉnh, số cạnh và số mặt theo lần lượt bằng:

A 6, 12, 8.B 8, 12, 6.C 12, 30, đôi mươi.D 4, 6, 4.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Kăn năn đa diện hầu hết loại(left n;p ight\)là kân hận đa diện đều phải sở hữu những khía cạnh là đa diện gần như n cạnh, mỗi đỉnh là vấn đề bình thường của p cạnh.


Lời giải đưa ra tiết:

Khối nhiều diện phần đông nhiều loại (left 3;4 ight\) là chén bát diện gần như, bao gồm số đỉnh, số cạnh với số phương diện theo lần lượt bằng: 6, 12, 8.

Chọn: A


Đáp án - Lời giải

Quảng cáo
Bài tương quan

Video liên quan


Reply 3 0 Chia sẻ

Tier 2 supplier là gì

Supply chain là gì?thecleverleaf6 years agoXPrivacy & CookiesThis site uses cookies. By continuing, you agree lớn their use. Learn more, including how to lớn control cookies.Got ...


Hỏi Đáp Là gì
Làm nạm nào để hiểu ai đó đã coi Clip bên trên Facebook

Video Cách search, xem lại đoạn phim đã coi bên trên Facebook lập cập Tuan Tkhô giòn 23/09 Thông thường, các bạn từng coi qua một Clip rất lý thú với có ích ...


Hỏi Đáp Thế làm sao Công Nghệ Facebook
Tăng xông là gì

Tăng xông hay căn bệnh lên huyết hầu hết là một trong dạng call khác của bệnh áp suất máu cao. Bệnh này xảy ra Khi áp suất máu của con bạn tăng đến cả không lành mạnh, ...


Hỏi Đáp Là gì
Isopropyl alcohol 70 tải ở đâu

Môi trường sản xuấtĐối tác hòa hợp tácCồn Vệ Sinch Tẩy Rửa Airpod ISOPROPYL ALCOHOL | Shopee Việt - cài đặt động isopropyl 70% nơi đâu ,May 05, 2020·Mua Cồn Vệ Sinh Tẩy ...


Hỏi Đáp Tại đâu
Golf course là gì

Thuật ngữTrang nhà » Kiến thức Golf » Thuật ngữ » Golf course là gì? Những điều quan trọng đặc biệt fan chơi cần phải biết về golf courseGolf course là gì? Những điều ...


Hỏi Đáp Là gì
Thẻ dư nợ là gì

thường thì phần lớn người tiêu dùng khi vay tín dụng thanh toán tại ngân hàng sẽ quyên tâm đến dư nợ, cơ mà nhiều phần khách hàng vẫn chưa hiểu với thế được vấn đề dư nợ là ...


Hỏi Đáp Là gì
Giao điểm vào hình học tập là gì

Hình học được phân thành 2 phần là hình học tập không khí với hình học tập phẳng. Cho dù bất hình học tập học tập nào cũng được chế tác từ những đường thẳng và nối những điểm ...


Hỏi Đáp Là gì Học Tốt Học
Đá 4 là gì

Hướng Dẫn Soi CầuSố Đá là gì? Hướng dẫn cách tấn công đề số đá Miền NamBởiTeam XosoBK8-July 7, 202004570FacebookTwitterPinterestWhatsAppSố đá Miền Nam là một ...


Hỏi Đáp Là gì
Ngày tín hiệu đèn đỏ tất cả đề nghị nịt bụng

Đau bụng tởm chớ ngu mà lại làm cho phần nhiều điều này?Lượt xem: 37103 | Bình luận: 0Trước và vào kỳ kinh nguyệt khung hình bạn thiếu nữ sẽ tương đối nhạy bén, lúc này ...


Hỏi Đáp Có đề xuất
1 carat klặng cương nặng nề bao nhiêu

Kim cương cứng là một số loại kim cương giá đắt mà lại bất cứ ai cũng biết, nó là biểu tượng của sự việc xa hoa giàu sang. Đã có khi nào bạn tò mò và hiếu kỳ đo đắn klặng cương 1 carat ...

Xem thêm: Mua Ghế Nhựa Duy Tân Giá Bao Nhiêu, Ghế Nhựa Sofa Duy Tân


Hỏi Đáp Bao nhiêu

Tương Tự


Hình elip bao gồm bao nhiêu trục đối xứng 1 mon trước . vị phamngan_xinc
Bình ga 12kg nặng bao nhiêu 1 mon trước . do mrchinhcute
2 5 tiếng bởi bao nhiêu giây 1 tháng trước . vì chưng vochinh20trăng tròn
Loa bass 16 công suất từng nào 1 tháng trước . do mrhungvt
1 kăn năn be tông từng nào tiền 1 mon trước . bởi vì pham_dungvt

Thống kê


39,062

Questions


117,768

Answers


Topdanh mục được quan tiền tâm


#1
Top 9 de thi học tập kì 1 lớp 1 liên kết trí thức 5 Từ lâu
#2
Top 10 biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 tệp tin excel 6 Cách nay đã lâu
#3
Top 8 thương hiệu thật của draken trong tokyo revengers 6 cách đây không lâu
#4
Top 9 ta ngu ta kiếm tìm chỗ vắng ngắt tín đồ khôn fan mang lại vùng lao xao của người nào 6 những năm trước
#5
Top 10 chuyện tranh tiên hiệp main bá đạo 6 những năm trước
#6
Top 8 ảnh trên nền miễn phí fire sở hữu xa 6 Cách nay đã lâu
#7
Top 10 file tập viết các nét cơ phiên bản giờ trung 5 Cách nay đã lâu
#8
Top 10 de thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ việt 1 tuần trước đó
#9
Top 10 tài liệu trắc nghiệm lịch sử hào hùng việt nam 12 theo từng bài xích (có đáp án) 6 những năm trước

Xem Nhiều


Nhận xét như thế nào bên dưới đây là đúng nhất lúc nổi về tổ chức triển khai cỗ máy công ty nước thời Ngô 4 cách đây không lâu . vày Drhien_hcm
Laptop cũ mức giá trăng tròn triệu 1 tuần trước đó . vì chưng Lamhungkitty
Soạn văn uống tình chình ảnh một mình của người chinc phụ 6 Cách nay đã lâu . vị Kidungtop
Cách mua CP Nước Hàn 6 Từ lâu . bởi vì mitchinh_4
Cách làm mít non hết vật liệu nhựa 5 Cách nay đã lâu . vày buibao_4
I went by coach tức thị gì 3 Cách nay đã lâu . vị trantung3
210cm2 bởi bao nhiêu mmét vuông 5 Cách nay đã lâu . vày phamduc3
Cách gắn thêm nồi áp suất AUX 2 cách đây không lâu . bởi leduongbmt
aw11 là gì - Nghĩa của tự aw11 5 ngày trước . do mitchinh_moi
Top laptop dưới đôi mươi triệu 2 những năm trước . do Dr_duc2022

Chủ đề


Hỏi Đáp Mẹo Hay Cách Là gì Học Tốt Món Ngon Bao nhiêu Tiếng anh Công Nghệ Bánh Top List Top Học Máy Khỏe Đẹp Nghĩa của từ Crylớn Xây Đựng List Thịt Laptop Nhà Giá Thế nào Sách Iphone Tại sao Facebook Máy tính nhận xét Hướng dẫn Tại đâu Giới Tính Có phải Bao thọ Tiếng trung Nấu Màn hình Ngôn ngữ So Sánh Son các bài luyện tập Samsung So sánh Đẹp Khoa Học Làm sao Vì sao Đánh giá Nghĩa là gì
Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng mạc hội


Bản quyền © 2021 thanglon39.com Inc.