Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Bao Nhiêu Người

  -  

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn. Ban chấp hành công đoàn cơ sở được thành lập ở các Cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khi có ít nhất 5 đoàn viên Công đoàn hoặc 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam trở lên. Vậy Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bao nhiêu người?. Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn.

Bạn đang xem: Ban chấp hành công đoàn cơ sở bao nhiêu người

*

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bao nhiêu người?

Theo quy định Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thì số lượng Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở là do Đại hội Công đoàn cấp cơ sở quyết định. Vì vậy, số lượng Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ từ 03 đến 15 ủy viên. Đối với nơi có từ 3.000 đoàn viên trở lên thì số lượng tối đa là 19 ủy viên.

Nếu trong trường hợp, tổ chức công đoàn thực hiện thí điểm tăng số lượng ban chấp hành công đoàn cơ sở. Vậy thì, số lượng ban chấp hành công đoàn cơ sở được giữ nguyên đến hết nhiệm kỳ. Theo đó, doanh nghiệp được tăng số lượng Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

Đầu tiên: Công đoàn cơ sở của doanh nghiệp có từ 10.000 đoàn viên trở lên, hoặc có các chi nhánh, văn phòng đại diện và cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thì sẽ được tăng thêm số lượng Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Thứ hai: Nếu Công đoàn cơ sở có nhu cầu cần thiết phải tăng số lượng ban chấp hành cao hơn so với quy định hiện hành của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, tăng số lượng Ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng phải tuân theo quy định của pháp luật, để tránh trường hợp vượt quá số lượng cần thiết. Theo đó, đối với Công đoàn cơ sở hoạt động trong địa bàn 01 tỉnh, thành phố vậy thì: 

(i) Số lượng Ban chấp hành công đoàn cơ sở không quá 21 ủy viên nếu là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên; 

(ii) Đối với Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 30.000 đoàn viên đến dưới 50.000 đoàn viên vậy thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở không quá 23 ủy viên; 

(iii) Nếu là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 50.000 đoàn viên trở lên, vậy thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở không quá 25 ủy viên.

Đối với Công đoàn cơ sở hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố vậy thì: 

(i) Số lượng Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở không quá 23 ủy viên. Nếu là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 20.000 đoàn viên; 

(ii) Nếu là Công cơ sở doanh nghiệp có từ 20.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, vậy thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở không quá 25 ủy viên; 

(iii) Nếu là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 30.000 đoàn viên trở lên, vậy thì số lượng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở không quá 27 ủy viên.

*

Điều kiện tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Ngoài việc đảm bảo tiêu chuẩn thì những người tham gia ban chấp hành, còn phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Về những người tham gia ban chấp hành lần đầu: Đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất trọn một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

Xem thêm: 1 Thùng 24 Lon Bia Việt Giá Bao Nhiêu 1 Kết, Bỏ Túi Cách Phân Biệt Bia Việt Giả

– Về tái cử ban chấp hành: Đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những trường hợp mà còn thời gian công tác dưới 1/2 nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên và công đoàn cấp ủy cùng cấp xem xét quyết định cụ thể.

– Người tham gia vào Ban chấp hành phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của ban chấp hành.

Cơ cấu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

– Ban chấp hành công đoàn của các cấp được cấu tạo theo hướng có cơ cấu, số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng và có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai và đúng nguyên tắc.

– Trên cơ sở đảm bảo những tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành công đoàn là chính, nên cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện của đoàn viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp công đoàn. 

– Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có 3 cấp độ tuổi: dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát triển, trẻ hóa và phát triển theo hướng tăng cường cán bộ nữ và phấn đấu đạt 30% nữ trong ban chấp hành công đoàn các cấp. Coi trọng cơ cấu đoàn viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ, sản xuất, là dân tộc ít người, người ngoài đảng trong các thành phần kinh tế.

Theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013, Uỷ viên đương nhiệm thôi tham gia Ban chấp hành khi Uỷ viên Ban chấp hành cơ sở về hưu hoặc thôi việc, chuyển công tác. Thời điểm thôi tham gia Ban chấp hành cơ sở sẽ được xác định là kể từ thời điểm nghỉ hưu, thôi việc và chuyển công tác được ghi trong quyết định.

Xem thêm: Bán Cây Thiết Mộc Lan Giá Bao Nhiêu Tiền, Giá Tốt Nhất, Cây Thiết Mộc Lan Gốc

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bao nhiêu người? luôn được quan tâm. Trên đây là những giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề này.