Bạn Bao Nhiêu Tuổi Dịch Sang Tiếng Anh

  -  
Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: quý khách bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được sử dụng để hỏi về tuổi của người đứng đối diện, vẫn thủ thỉ cùng với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn đang xem: quý khách bao nhiêu tuổi dịch sang trọng tiếng anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

Dịch: Quý Khách bao nhiêu tuổi? – Mình 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được thực hiện để hỏi về tuổi của một fan nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– Lưu ý: hoàn toàn có thể gắng “she”, ‘he” bằng tên một fan hoặc 1 danh tự số ít chỉ một tín đồ.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen và repeat: Nhìn, nghe cùng lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai chúng ta từng nào tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà bản thân.

Bà ấy bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi rồi.

2. Point & say: Chỉ và nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn từng nào tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi.

c) Ba (bố) bạn từng nào tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

d) Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái các bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: Cùng nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five sầu.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn từng nào tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

c) Ba (bố) các bạn từng nào tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

Xem thêm: Mua Bán Xe Audi Q7 2017 Giá Bao Nhiêu, Mua Bán Audi Q7 2017

d) Mẹ chúng ta từng nào tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen & number: Nghe và đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: And who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy từng nào tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của bản thân mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của bản thân mình.

A: Bà ấy bao nhiêu tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và chính là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy bao nhiêu tuổi?

B: Anh ấy mười ba tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read and complete: Đọc cùng hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Mình tên là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là bức ảnh về giai đình mình, Bố mình 44 tuổi. Mẹ bản thân 39 tuổi. Anh trai của chính mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về mái ấm gia đình mình

Các bé dựa vào ban bố đơn vị bản thân nhằm viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. quý khách từng nào tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ bạn từng nào tuổi?

Mẹ bản thân 32 tuổi.

3. Bố các bạn bao nhiêu tuổi?

Bố mình 37 tuổi.

4. Em trai các bạn từng nào tuổi?

Em trai mình 6 tuổi.

Xem thêm: Sơ Nét Quận 8 Có Bao Nhiêu Phường ? Quận 8 Tphcm Có Bao Nhiêu Phường

Mời các bạn xem tiếp Tiếng anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là gia đình mình sống trang sau.